Gezonde ventilatie, voor longen en portemonnee

06-12-2023

Voor de luchtkwaliteit en de eigen gezondheid is het van belang om de luchtvochtigheid in huis tussen de 40% en 60% te houden. De belangrijkste manier om de lucht waarin u leeft te zuiveren is ventilatie. In moderne luchtdichte woningen is dit nog belangrijker dan in tochtende oudere woningen. Grofweg zijn er vier soorten ventilatiesystemen te onderscheiden, zoals omschreven in onze kennisbank https://groenhart-houtskeletbouw.nl/kennisbank/ventilatiesystemen. Het belangrijkste onderscheid is echter te vinden tussen passieve en actieve ventilatie.

Klik hier voor de volledige tekst

Gezonder wonen in hout

01-11-2023

Er wordt vaak beweerd dat wonen in houtbouw gezonder is dan wonen in steen of beton. Soms worden hier specifieke en wetenschappelijke redenen voor gegeven, maar vaak blijft het bij minder diepgravende beweringen zoals deze:

“Een houten woning voelt comfortabeler aan omdat men zich van nature voelt aangetrokken tot de natuur. Een houten huis met natuurlijke elementen zorgt voor minder stress, een lagere hartslag en is gezonder voor de bewoners.”
– Top resultaat in Google, geparafraseerd.

Bij Groenhart Houtskeletbouw proberen we altijd de keuzes die we maken en de handelingen die we uitvoeren te rechtvaardigen met zowel ervaring als onderzoek. De zekerheid die hieruit resulteert is belangrijk voor onszelf maar ook voor de opdrachtgevers die het huis gaan bewonen.

Klik hier of voor de volledige tekst

De natuur als gever en nemer

18-07-2023

De verhouding tussen mens en natuur was vroeger heel anders dan nu. Ooit moesten we ons verhouden tot de natuur als zowel vriend en vijand, voedselbron en carnivoor. We waren we maar al te vaak overgeleverd aan de grillen van het onbekende. De moderne mens is daarentegen vervreemd van de natuur en ervaart maar al te vaak een heimwee naar bos, open vlakten, schoon rivierwater en de stilte en rust die in de stad vaak maar moeizaam te vinden zijn. In de ’traditionele’ bouw zien we veel aspecten terug van die moderne mens die er in is geslaagd om de natuur (letterlijk) buiten de deur te houden als ware het slechts een vijand.

Klik hier voor de volledige tekst

Tussen natuur en technologie

19-06-2023

De primaire behoefte van de mens is overleven. Deze bewering kan moeilijk weersproken worden omdat het voortbestaan van de mens de voorwaarde is voor al het andere dat die mens kan waarderen. Om zichzelf voort te zetten heeft de mens energie nodig; de activiteit van het eigen lichaam in eerste instantie, maar ook steeds meer de moderne technologie. Het is de technologie die ons ooit in staat heeft gesteld het Malthusianisme* te weerleggen. Echter, dezelfde technologie die het mogelijk maakt dat we ondanks bevolkingsgroei meer voedsel produceren dan we op kunnen en talloze andere productieprocessen ongelooflijk efficiënt heeft gemaakt kost zelf erg veel energie.

Klik hier of voor de volledige tekst

De deugd van cellulose isolatie

29-05-2023

Er zijn veel verschillende isolatiematerialen op de markt. Veel daarvan passen niet binnen de circulaire toekomst van onze wereld, zoals glaswol, steenwol, XPS, EPS en PIR. Gelukkig zijn er, en komen er steeds meer, gezonde en natuurlijke (bio-based) isolatiematerialen op de markt. Sommige daarvan bevinden zich nog in de experimentele fase maar veel materialen hebben zich reeds bewezen op het gebied van toepasbaarheid en levensduur. Groenhart Houtskeletbouw B.V. geeft de voorkeur aan cellulose- en houtvezelisolatie. In deze tekst gaan we dieper in op cellulose en onze redenen voor het gebruik er van.

Klik hier voor de volledige tekst

De moderne Hydra

15-05-2023

Het apparaat waarop u deze tekst leest is op indrukwekkend efficiënte wijze gemaakt in een fabriek door samenwerkende mensen en machines. Hier is niets nieuws onder de zon. Echter, die fabriek is ook ooit gebouwd, de mensen hebben iets gestudeerd en de machines zijn bedacht en ontworpen voordat ze hun eerste telefoon, tablet of computer konden maken. Alles dat nu bestaat volgt op eerdere gebeurtenissen en ontwikkelingen en als we willen begrijpen waarom iets is zoals het is kunnen we terug grijpen op de geschiedenis.

Klik hier voor de volledige tekst