Ventilatiesystemen

Welke ventilatiesystemen zijn er?

Door het steeds beter bouwen van woningen stijgt de kier- en luchtdichtheid enorm. Vanzelfsprekend worden ventilatiesystemen daarom steeds belangrijker. Naast de vele merken zijn er vier systemen te onderscheiden, aangeduid met de letters A, B, C of D. Deze letters geven aan op welke manier lucht afgezogen en toegevoerd wordt. Een korte toelichting:

– Systeem A: in dit systeem wordt lucht op een natuurlijke wijze verwijderd uit de woning en op een natuurlijk wijze toegevoerd. Met natuurlijk is
hier bedoeld, zonder hulp van enig mechanisch middel.

– Systeem B: in dit systeem wordt lucht op een mechanische wijze toegevoerd en op een natuurlijke wijze verwijderd uit de woning. Dit systeem komt
niet veel voor in nieuwbouw.

– Systeem C: in dit systeem wordt lucht op mechanische wijze verwijderd uit de woning en natuurlijk toegevoerd. De toevoer kan via roosters in het
glas, roosters boven de kozijnen of via muurroosters plaatsvinden.

– Systeem D: in dit systeem wordt lucht op mechanische wijze afgevoerd en toegevoerd. Dit noemt men ook wel balansventilatie. Dit systeem kan
gestuurd worden door co2 sensoren waardoor men altijd verzekerd is van een gezonde binnenlucht. Ook kan de toegevoerde lucht verwarmd worden met
de afgevoerde lucht zonder dat deze met elkaar vermengt worden. Dit heet warmte-terugwinning (WTW).

De onderlinge circulatie in huis is gerealiseerd door openingen onder de binnendeuren of muurroosters. Het is van groot belang dat installaties en constructie met elkaar in balans zijn. Ook moeten bewoners goed ingelicht worden over de gevolgen van bepaalde beslissingen. Zo moet nagedacht worden over de afzuigkap in combinatie met een ventilatiesysteem D en een hoge luchtdichtheid van de woning. De afzuigkap zal namelijk meer lucht afzuigen dan het ventilatiesysteem kan aanvoeren. Hiervoor moeten bepaalde maatregelen worden getroffen.

Ventilatiesystemen