Blog: De natuur als gever en nemer

1

Als alternatief voor het BNP (bruto nationaal product) heeft de universiteit van Utrecht samen met de Rabobank de BWI (brede welvaartsindicator) gedefinieerd. Deze maatstaf poogt een relevanter beeld te geven van de welvaart in Nederland en bevat naast de financiële dimensie ook andere aspecten die horen bij welvaart, zoals veiligheid, subjectief welzijn, gezondheid en huisvesting. Een van de conclusies die men heeft getrokken uit een recente update (2023) van het onderzoek is dat het grootste verschil tussen de Nederlandse regio’s qua brede welvaart bestaan uit het verschil in huisvesting. Hoe iemand woont is hier dus de belangrijkste factor bij het bepalen van de welvaartsindicatie, op de voet gevolgd door inkomen.

Waarom huisvesting?

Over het algemeen geldt, en dit is universeel, dat belangen van mensen die te relateren zijn aan het belang om te overleven zwaarder tellen dan belangen die daar niet veel mee te maken hebben. Daarom is voedselzekerheid zo belangrijk in landen waar de aanwezigheid van voedsel niet vanzelfsprekend is. Daarom is huisvesting zo belangrijk in een land (zoals Nederland) waar de beschikbaarheid van huizen niet langer vanzelfsprekend is.

Tegenwoordig is een huis belangrijk voor comfort, privacy en het opslaan van onze vele spulletjes, maar daaraan voorafgaand biedt een huis (van oorsprong) bescherming tegen de elementen, wilde dieren en andere onzekerheden afkomstig uit de natuur. Men moet de natuur in het overgrote deel van ons verleden als een gevaarlijke kracht gezien hebben waartegen we ons maar al te vaak moesten verzetten, iets dat getemd of zelfs tot bezit gemaakt moest worden. De natuur zal veelal gezien zijn als iets dat buiten de deur gehouden moest worden (wellicht al sinds de uitvinding van de deur) als gevaarlijk en onhygiënisch. Dit heeft waarschijnlijk de ontwikkeling van een mentaliteit mede gefaciliteerd waarbij de natuurlijke wereld vrij geëxploiteerd kon worden zonder daarbij rekening te hoeven houden met milieuschade. Een initieel gebrek aan kennis en winst-gedrevenheid kunnen verklaren waarom men zo lang is blijven vervuilen, ondanks de resulterende gezondheidsproblemen.

Een andere bouw

Er zijn genoeg redenen om te geloven dat de begrenzing tussen mens en natuur te ver is doorgeschoten in heel veel facetten van het leven. We zijn gaan wonen in huizen van steen en beton om zo de natuurlijke wereld buiten te houden als ware de woning een bunker in een oorlogsgebied. Een woning is echter meer dan een beschermer tegen de elementen, maar ook meer dan een ruimte om spullen op te slaan. Een huis is een plek om te leven, en leven doen we beter samen met de natuur dan er tegen. Inmiddels weten we gelukkig allemaal dat een mens niet kan leven zonder andere organismen, waaronder niet in de minste plaats de CO2 absorberende, zuurstof producerende planten en bomen welke vroeger veelvuldig eindigden in een (zeer vervuilende) houtkachel en nu helaas nog maar al te vaak in biomassa centrales.

Bij Groenhart Houtskeletbouw gebruiken we in onze projecten zo veel mogelijk gezonde en verantwoorde natuurlijke materialen zonder daarbij in te leveren aan kwaliteit. Dit doen we samen met de andere houtbouwers die Nederland rijk is en gelukkig aan terrein aan het winnen zijn op de beton- en kalkzandsteen bouw welke nu echt niet meer past bij deze tijd gezien de kennis die we hebben.

Wageningen 2
Passieve houtskeletbouw woning