100 procent circulair grondstoffengebruik in 2050

Alle maatregelen die moeten zorgen voor een beter milieu worden steeds meer aangescherpt en vormgegeven. Het kabinet wil een perspectief schetsen voor een toekomstbestendige, duurzame economie. Kort samengevat betekent dit dat in 2050 grondstoffen efficiënt worden ingezet en hergebruikt en dat producten en materialen zo worden ontworpen dat ze kunnen worden hergebruikt met zo min mogelijk waardeverlies. Dit vraagt om op een andere manier naar constructies en materialen te gaan kijken.

Circulair denken
Voor de bouwsector betekent dit dat gebouwen zo ontwikkeld moeten gaan worden dat alle materialen en grondstoffen herbruikbaar zijn en dat er geen fossiele energiebronnen meer gebruikt worden. We moeten niet meer traditioneel maar circulair gaan denken en onze opdrachtgevers informeren over de verschillende bouwmaterialen en welke impact die hebben op het milieu en vooral ook of deze materialen geschikt zijn om te hergebruiken.

Hout, hernieuwbare grondstof
Bij Groenhart helpen we al jaren de transitie naar een circulaire bouweconomie te versnellen door te kiezen voor het product hout. Deze onuitputtelijke, hernieuwbare grondstof is makkelijk te bewerken en gezond om in te leven. Hout is juist een heel goed voorbeeld van een circulair product want je kunt het eenvoudig weer voor nieuwe doeleinden gebruiken. Er worden bijvoorbeeld lampen gemaakt van massieve blokken hout of het kan gebruikt worden om de binnenkant van een gebouw op een vernieuwende manier aan te kleden.