Passief, energieneutraal of notaloos

Wellicht raakt u in verwarring door alle termen die u hoort tijdens de oriëntatie op de bouw van een nieuwe woning. In het onderstaande zullen wij de termen energie neutraal, notaloos en passief bouwen kort uitleggen.

Passief bouwen betekent dat de woning zoveel mogelijk zonder hulp van actieve verwarmings- en koelingsapparaten het gehele jaar comfortabel is. Dit sluit aan bij de Trias Energetica. Een passief woning gebruik niet meer dan 15kwh/m² per jaar voor koeling en verwarming. Dit betekent dat er direct bij het ontwerp rekening mee gehouden moet worden. De woning moet bijvoorbeeld veel glas op het zuiden hebben. Ook is het belangrijk dat de woning weinig verliesoppervlak heeft (begane grondvloer, gevels en daken). Een bol is dan in theorie de meest optimale vorm, deze heeft namelijk relatief veel inhoud ten opzichte van het verliesoppervlak. Echter is dit ontwerp praktisch vrijwel onmogelijk uitvoerbaar en komt een kubus hier het dichtst bij in de buurt.

Energie neutraal bouwen betekent dat u net zoveel energie opwekt als u gebruikt om de woning te verwarmen en te koelen. In theorie is het dus mogelijk om een woning zeer slecht te isoleren en geen rekening te houden met de kierdichtheid en toch energie neutraal te bouwen. Is dat geval leg u gewoon veel zonnepanelen op het dak waarmee de energie van een zeer grote warmtepomp opgewekt wordt. Dit is uiteraard geen goede manier van bouwen. Het betekent wel dat u vrij bent in het ontwerp. Wij maken een warmteverlies en koellastberekening waaruit blijkt hoeveel energie opgewekt moet worden om de woning warm en koel te houden. Aan de hand van de resultaten van de berekeningen bepalen we de hoeveelheid zonnepanelen.

Notaloos bouwen betekent dat u naast de energie voor het verwarmen en koelen van de woning ook zelf de energie opwekt voor het huishoudelijk gebruik zoals koelkasten en televisies. Het is dan wel van belang dat u energiezuinige apparaten gebruikt. Ook moet er een status quo gehandhaafd worden met betrekking tot het aantal apparaten en het verbruik daarvan. Als u bijvoorbeeld een wasdroger gaat gebruiken terwijl daar in eerste instantie geen rekening mee is gehouden krijgt u alsnog een nota voor elektra gebruik.

houtskeletbouw case 1