De blowerdoortest en QV10 waarde

Wat is een blowerdoortest?

Een blowerdoor is een deur met daarin een ventilator die in het reeds gemonteerde deurkozijn wordt bevestigd. De opzet van de meetmethode is vrij eenvoudig: door middel van de ventilator  wordt een drukverschil tussen binnen en buiten gecreëerd en vervolgens wordt de hoeveelheid lucht die weglekt gemeten.

Alvorens de meetmethode uit te kunnen voeren, moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Voordat men start met de meting, mag bijvoorbeeld het drukverschil over de gevels niet groter zijn dan 5 Pa. De reden voor deze voorwaarde is dat er door hoge windsnelheden zulke hoge luchtdrukverschillen kunnen ontstaan dat deze de meetresultaten beïnvloeden. De gestelde eis van 5 Pa wordt overschreden wanneer de windsnelheid groter wordt dan 6 m/s, wat globaal overeenkomt met windkracht 4. De volgende openingen in de buitenschil moeten gesloten worden:

  • ventilatiekanalen (zowel toe- als afvoer) afplakken;
  • rookgasafvoerkanalen sluiten;
  • roosters en suskasten sluiten (niet afplakken);
  • klep in openhaardkanaal sluiten (afvoerkanaal zelf niet afplakken);
  • buitendeuren sluiten;
  • ramen sluiten;
  • brievenbussen sluiten.

 

Overigens is het aanbevolen om bij passief huizen geen ventilatieroosters, brieven bussen, e.d. toe te passen.

Het is van belang om twee testen uit te voeren, één na voltooiing van de ruwbouw en één bij oplevering. Zo kunnen eventuele luchtlekken vroegtijdig worden opgespoord en eenvoudig worden verholpen.

De Qv10-waarde wordt gebruikt als standaard om de luchtdoorlatendheid via kieren en naden te bepalen. Bij een drukverschil tussen binnen en buiten of verschillende ruimten van 10 Pascal (teweeggebracht door de blowerdoor) wordt de luchtdoorlatendheid gemeten en uitgedrukt in liter per seconde per vierkante meter. Dm3/s,m2 is gelijk aan Qv10/m2, oftewel Qv;10. Vrijwel altijd zal de eis voor luchtdichtheid in de EPC-berekening strenger zijn dan in het bouwbesluit. Hoe energiezuiniger de woning moet zijn hoe strenger de eis voor luchtdichtheid.

In Nederland maken we voor de mate van luchtdichtheid (uitgedrukt in de qv10-waarde) onderscheid in drie klassen:

Klasse 1: Basis qv;10 > 0,6 dm3/s.m2.
Voldoet aan het bouwbesluit, geen bijzondere eisen.

Klasse 2: Goed qv;10 tussen 0,3 en 0,6 dm3/s.m2.
Energiezuinig bouwen.

Klasse 3: Uitstekend qv;10 < circa 0,15 dm3/s.m2.
Passief bouwen of andere vormen van zeer energiezuinig bouwen.

Blowerdoor