Damp-open bouwen

Wat is nu precies damp-open bouwen en wat heeft het voor een zin?

Damp-open bouwen is een bouwmethode ontstaan vanuit Duitsland in de jaren 80 van de vorige eeuw. Een volledig dampdichte laag in de constructie kon achterwege blijven door gebruikt te maken van de specifieke eigenschappen van natuurlijke isolatiematerialen zoals houtvezels.(Isolatiematerialen geschikt voor damp-open bouwen kunnen vocht aan hun vezels binden en op een later en meer geschikter moment weer afgeven.) Naast de bouwfysische aspecten is een bijkomend argument dat gebruik gemaakt kan worden van afvalstromen waardoor het past binnen de beweging in de maatschappij naar de recycling van materialen (verschuiving van een lineaire naar een circulaire economie).

Door damp-open te bouwen is het mogelijk om de kans op condensatie en daarmee schade in de constructie te vermijden. De kans op interne condensatie wordt bepaald door de hoeveelheid vocht die zich door een constructie heen verplaatst (dampdiffusie). De oorzaak achter deze verplaatsing is het verschil in dampspanning (hoeveelheid vocht in de lucht per m³ ). Bij hogere temperaturen kan een hogere dampspanning optreden dan bij lagere temperaturen. In de winter zal de lucht buiten dus minder vocht kunnen bevatten dan de lucht binnen in huis. Zodra deze warme lucht van binnen en de koude lucht van buiten elkaar raken in de constructie (wand en/of dak) bestaat de kans op condensatie. Met de computermodellen van tegenwoordig is het mogelijk om een ingecalculeerde inwendige condensatie mogelijk te maken. Het calculeren van een beperkte hoeveelheid condensatie in de constructie kan het doel dienen van bufferen van vocht en energie, zonder dat er verminderde isolerende werking zal optreden.

Voordelen van damp-open bouwen

Als voordelen van deze bouwmethode kan genoemd worden de toename in wooncomfort door betere regulering van de luchtvochtigheid in huis en bescherming van oververhitting in de zomer.

Doordat het isolatiemateriaal vocht op kan nemen en weer af kan geven zal het de relatieve luchtvochtigheid in huis reguleren. Dit resulteert in een comfortabeler huis en minder stookkosten omdat een huis met de juiste luchtvochtigheid makkelijker te verwarmen is en sneller warm aan zal voelen dan een huis met een te hoge luchtvochtigheid.

Ook zal het huis in de zomer koeler zijn. Dit omdat het opgeslagen vocht energie nodig heeft om te kunnen verdampen. De zonnestalen (energie) zal eerst door de constructie worden opgenomen waardoor het langer duurt voordat het binnen warm wordt (accumulatie en faseverschuiving).