Geen gasaansluiting meer voor nieuwbouw woningen

Het kabinet heeft besloten dat nieuwe woningen waarvoor de bouwaanvraag na 1 juli 2018 wordt gedaan in principe niet meer kunnen rekenen op een gasaansluiting. De Wet Voortgang Energietransitie (VET) regelt dat de aansluitverplichting van nieuwbouw op het gasnet gaat verdwijnen. Omdat de wet ook bepaalt dat een netbeheerder geen andere werkzaamheden mag uitvoeren dan nodig voor de uitvoering van de wettelijke taak, is dit feitelijk een verbod op een gasaansluiting voor nieuwbouw woningen. Bouw aanvragen die voor 1 juli 2018 zijn ingediend vallen nog onder de oude regeling en hebben dus nog wel recht op een gasaansluiting.
Uit het onderzoeksrapport van Staat van de volkshuisvesting blijkt dat de Nederlander zeker geld over heeft om over te stappen naar andere energiebronnen. Bijna de helft van de respondenten geeft aan 5000 euro over te hebben voor warmtepompen of extra isolatie, en een derde wil zelfs wel 10.000 euro uitgeven aan een energiezuinig huis.

Klik hier voor het onderzoeksrapport.

Wij vinden dit een stap in de goede richting en adviseren graag over de mogelijkheden!