Radon gas

Wat is Radon gas?

Radon is een radioactief edelgas en komt in de natuur in geringe concentraties voor in grond en steenachtige materialen.

Als Radon gas uit diepe lagen, lang onderweg is naar het aardoppervlak dan is het reeds vervallen en daardoor onschadelijk voordat het uit het aardoppervlak komt. Zo komt Radon voor in aardgas en in leidingwater, maar dat is bijna altijd vervallen voordat het de woning binnenkomt. Radon gas zelf is niet schadelijk, ondanks dat het radioactief is. Je ademt het in, maar ook weer uit, voordat het schade veroorzaakt. Radongas vervalt echter, en daarbij ontstaan vaste stoffen die ook radioactief zijn. Deze kleine deeltjes hechten zich aan stofdeeltjes. Die deeltje komen in de longen terecht en veroorzaken schade.

Radon komt ook voor in steenachtige bouwmaterialen zoals beton. Zo’n 70 procent van de radon in huis komt uit bouwmaterialen, 15 procent uit de bodem en evenzoveel uit de buitenlucht. Door het ministerie van BZK zijn afspraken gemaakt met de bouwwereld om de stijging van de radonconcentratie in de nieuwbouw een halt toe te roepen. Door het gebrek aan steenachtige materialen in een houtskeletbouw woning zal de concentratie Radon vele male minder zijn.

Hoge concentraties Radon kunnen voorkomen worden door het toepassen van de juiste bouwmaterialen en een goed ventilatiesysteem. Voor meer informatie klik hier om de site van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) over Radon te bezoeken.

Radon gas