Cradle to cradle

Wat betekent Cradle to Cradle?

Cradle to Cradle is een term gebruikt in het boek ‘Remaking the Way We Make Things’ van William McDonough en Michael Braungart. Het betekend dat grondstoffen na de levensduur van het product ingezet kunnen worden in andere producten zonder kwaliteitsverlies.

In 1987 presenteerde de VN Commissie Brundtland het rapport ‘Our Common Future’. Sindsdien is duurzame ontwikkeling gedefinieerd als een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie, zonder daarmee voor toekomstige generaties de mogelijkheid te bedreigen om ook in hun eigen behoeften te voorzien. Duurzaamheid gaat over de schaarste van de hulpbronnen waarmee welvaart wordt voortgebracht, zowel nu als in de toekomst.

De omvang van de aarde is eindig, grondstoffen kunnen op raken, en de opnamecapaciteit van de atmosfeer en onze natuurlijke omgeving kent haar grenzen. Het rapport stelt dat armoede een belemmering vormt voor duurzaam gebruik van de natuurlijke omgeving en dat integratie van natuurbehoud en economische ontwikkeling nodig is voor duurzame ontwikkeling. Bij duurzame ontwikkeling is dus sprake van een ideaal evenwicht tussen ecologische, economische en sociale belangen met inachtneming van de fysieke grenzen van het ‘systeem aarde’.

Duurzaamheid en duurzame ontwikkeling zijn de afgelopen twintig jaar populaire begrippen geworden. Voor allerhande activiteiten en producten zijn duurzame varianten ontstaan. Dit varieert van ecologisch verantwoord voedsel, fair trade-koffie, duurzaam hout en duurzame energie, tot duurzame recreatie, duurzaam terreinbeheer en duurzaam beleggen.

Als duurzaamheid over schaarste van hulpbronnen gaat dan past dit niet in een lineaire economie. Samen met het begrip duurzaamheid is ook het besef gekomen dat we circulair moeten gaan denken, dat we een circulaire economie moeten gaan creëren. Het is verschrikkelijk slim om dit te ontdekken, alleen heeft de natuur nooit anders gedaan.

Cradle to Cradle