BENG

Wat betekent BENG?

Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat de vergunningaanvragen vanaf 1 januari 2021 moeten voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG). Die eisen vloeien voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei en uit de Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD).

BENG indicatoren

De energieprestatie bij BENG wordt bepaald aan de hand van 3 individueel te behalen eisen:

  1. de maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar (kWh/m2.jr)
  2. het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar (kWh/m2.jr)
  3. het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten (%)

De BENG-eisen zijn verschillend voor ieder gebouwtype.

TOjuli

Naast de BENG-eisen komt er voor nieuwe woningen en woongebouwen een indicator bij: TOjuli. De TOjuli is een indicator voor het risico op hoge binnentemperaturen in de zomermaanden bij nieuwbouwwoningen en wordt bepaald aan de hand van de berekende koelbehoefte over de maand juli.

De uitkomst is een getal, waarbij geldt: hoe hoger, des te groter het risico op temperatuuroverschrijding.

BENG en Trias Energetica

Tot slot!

Ook al is de rekennorm aangepast, het principe van Trias Energetica blijft!

Aandachtspunten zijn:

  • Beperk de vraag naar energie
  • Pas hoge Rc waardes toe
  • Extra aandacht voor luchtdichtheid van de thermische schil (bij aansluitingsdetails en kozijnen)
  • Oriëntatie van de beglazing zo veel mogelijk op het zuiden (minimaliseer de hoeveelheid glas)
  • Toepassen van triple-beglazing met extra geïsoleerde kozijnen.
  • Compacte bouwvorm
  • Dakvlak horizontaal of op het zuiden gericht (i.v.m. zonnepanelen)

 

Informatie over de nieuwe eisen voor nieuwbouw woningen.